Erbarmligare kyrkogård har jag aldrig sett! De flesta gravarna är markerade med likadana "järnblommor" försedda med de avlidnas patientnummer, inget förnamn, inget efternamn.

Ända in på 1950-talet användes kyrkogården av det intilliggande, nu nedlagda, mentalsjukhuset St Lars. De avlidna fick inte begravas vid den kyrka där de borde ha hört hemma, utan en särskild kyrkogård upprättades för "de mentalsjuka". Detta är verkligen en plats för reflektion!